AKKtiv föräldrautbildning

AKKtiv – AKK – Tidig Intervention – har utvecklat och utvärderat utbildningsinsatser till föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter. Kurser som utvecklats inom projektet AKKtiv:

Grundkurser

  • KomIgång habilitering – kursen vänder sig till föräldrar som har barn i förskoleåldern och ger grundläggande kunskap om kommunikation, kommunikationsutveckling, sätt att stimulera barnets kommunikation, lek, AKK och tillverkning av kommunikationsmaterial.
  • KomIgång barnlogopedi – kursen vänder sig till föräldrar som har barn som är sena i sin kommunikations-  och språkutveckling och som har kontakt med en barnlogoped på sjukhus eller barnmottagning.
  • KomUng – kursen vänder sig till föräldrar som har barn och ungdomar i skolåldern 7-20 år. Kursen har liknande innehåll som KomIgång men anpassat för åldersgruppen.
  • KomFler – kursen vänder sig till föräldrar som är flerspråkiga och som vill få kunskap om hur de kan stödja sin barns kommunikation på flera språk. Kursens innehåll är densamma som KomIgång men är anpassad till hur föräldrar kan stödja sitt barns kommunikation på flera språk.

Fördjupning

  • KomHem – fortsättningskurs till KomIgång, KomUng och KomFler. Utifrån genomgång av målsättningsarbete formulerar varje förälder kommunikationsmål för dem själva och barnet i en lek/aktivitet. Mellan grupptillfällena filmar familjerna denna situation och ger och får återkoppling till varandra i gruppen.