AKKtiv föräldrautbildning

AKKtiv – AKK – Tidig Intervention – har utvecklat och utvärderat utbildningsinsatser till föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter. Kurser som utvecklats inom projektet AKKtiv:

Grundkurser

Grundkurserna ger grundläggande kunskap om kommunikation, kommunikationsutveckling, sätt att stimulera barnets kommunikation, lek, AKK och tillverkning av kommunikationsmaterial.

  • KomIgång habilitering – kursen vänder sig till föräldrar som har barn i förskoleåldern.
  • KomIgång barnlogopedi – kursen vänder sig till föräldrar som har barn som är sena i sin kommunikations-  och språkutveckling och som har kontakt med en barnlogoped på sjukhus eller barnmottagning.
  • KomUng habilitering – kursen vänder sig till föräldrar som har barn och ungdomar i skolåldern 7-20 år.
  • KomFler habilitering – kursen vänder sig till föräldrar som är flerspråkiga och som vill få kunskap om hur de kan stödja sin barns kommunikation på flera språk.

Fördjupning

  • KomHem – fortsättningskurs till KomIgång, KomUng och KomFler. Utifrån genomgång av målsättningsarbete formulerar varje förälder kommunikationsmål för dem själva och barnet i en lek/aktivitet. Mellan grupptillfällena filmar familjerna denna situation och ger och får återkoppling till varandra i gruppen.