KomIgång kursledarutbildning

För att hålla en KomIgång-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter krävs att du har gått KomIgång kursledarutbildning på DART. Kursledarutbildningen kan också ges som uppdragsutbildning från DART.

För er som arbetar i Västra Götalandsregionen ges kursledarutbildningen av Habilitering&Hälsa. Arbetar du i Stockholm ges den av StoCKK och arbetar du i Region Skåne ges den av habiliteringen i Malmö.

Till KomIgång-kursen finns ett kursmaterial med kursbok, filmer och kursledarmaterial.

Avsedd för
Logopeder, pedagoger, psykologer (eller annan lämplig utbildning) med goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Du ska ha minst 2 års erfarenhet av att arbeta med barn med kommunikationssvårigheter. KomIgång-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av dagarna vill vi att du läser följande material.

 • Vägen till språket – om tidig kommunikationsutveckling, funktionsnedsättning, spegelneuron, arv och miljö”, författare Gunilla Thunberg.
 • EBH-rapport ”Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom habilitering” sid. 7 – 10 + uppdateringarna 2012 och 2013 på: http://www.habiliteringschefer.se/
 • Under fliken Publikationer hittar du både artiklar och ett antal examensarbeten gjorda i projektet AKKtiv. Vi rekommenderar att du läser minst ett av dessa. Du väljer själv vilket.

Dagarna innehåller både teorigenomgång, rollspel och grupparbeten som sedan ska redovisas två och två för hela gruppen. Ni kommer då att bl a arbeta utifrån kursboken.

Innehåll på kursdagarna:
Dag 1

 • Presentation av kurs och kursdeltagarna
 • Evidens – forskning
 • Hur lär vi och hur lär vi ut?
 • Materialgenomgång av föräldrakursmaterialet samt praktiska erfarenheter av att hålla en KomIgångkurs.
 • Teori kommunikations och kommunikationsutveckling.

Dag 2

 • Grupparbete kring kommunikationsutveckling inkl redovisning
 • Teori – kommunikationsstrategier
 • Grupparbete inkl redovisning
 • Teori – Lek

Dag 3

 • Teori AKK
 • Grupparbete  – lek inkl redovisning.
 • Kommunikativa rättigheter
 • All leda gruppsamtal och skapa en tillåtande miljö.
 • Utvärdering och avslut.