Kursledarutbildning barnlogopedi

Den här utbildningen riktar sig till dig som är logoped, psykolog eller annan lämplig utbildning som möter barn i förskoleåldern med språkstörningar och arbetar i annan verksamhet än habilitering.

För att hålla en AKKtiv KomIgång inom barnlogopedi krävs att du har gått AKKtiv kursledarutbildning Barnlogopedi i DARTs regi.

Till föräldrakursen finns ett kursmaterial med kursbok, filmer och kursledarmaterial.

Avsedd för
Logopeder, pedagoger, psykologer (eller annan lämplig utbildning) med goda kunskaper om och erfarenheter av barns kommunikationsutveckling och AKK. Du ska ha minst 2 års erfarenhet av att arbeta med barn med kommunikationssvårigheter. KomIgång-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

För att du ska få ut så mycket som möjligt av dagarna vill vi att du läser följande material.

  • Vägen till språket – om tidig kommunikationsutveckling, funktionsnedsättning, spegelneuron, arv och miljö”, författare Gunilla Thunberg.
  • EBH-rapport ”Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom habilitering” sid. 7 – 10 + uppdateringarna 2012 och 2013 på: http://www.habiliteringschefer.se/
  • Under fliken Publikationer hittar du både artiklar och ett antal examensarbeten gjorda i projektet AKKtiv. Vi rekommenderar att du läser AKKtiv inom barnlogopedi
  • Peter Gärdenfors bok ”Lusten att förstå – om lärande på mäniskans villkor”, kapitel 4 och 6. Hela boken är dock läsvärd och förhållandevis lätt att läsa.

Dagarna innehåller både teorigenomgång, rollspel och grupparbeten som sedan ska redovisas två och två för hela gruppen. Ni kommer då att bl a arbeta utifrån kursboken.