KomHem kursledarutbildning

AKKtivs kursledarutbildning är avsedd för dig som vill leda en KomHem-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter. Du har genomfört minst en föräldrakurs i KomIgång, KomUng eller KomFler. KomHem-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

I kursen KomHem får föräldrar handledning kring en situation som de själva valt för att stödja och stimulera sitt barns kommunikations- och språkutveckling. Handledningen kan ges enskilt, till en grupp föräldrar eller till ett barns nätverk.

Innehåll
Under kursen går vi igenom:

  • Gemensam problemlösning
  • Målsättningsarbete
  • Kursmoment och kursmaterial till KomHem-kursen
  • Diskussioner utifrån kursdeltagarnas egna filmer
  • Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Inför kursen vill vi att du

  • läser Gemensam problemlösning, finns att hämta på www.dart-gbg.org
  • filmar och tar med film på ett barn med kommunikationssvårigheter (max 10 min). Filmen bör helst vara med en förälder som i en naturlig situation kommunicerar med sitt barn. Under kursen kommer vi att arbeta praktiskt med filmen.