Kontakt

Gunilla Thunberg
Logoped, fil. dr.
031-342 08 08 | 0707-85 52 25 gunilla.thunberg@vgregion.se
Britt Claesson
Pedagog
031-342 08 09 | 0705-77 70 90 britt.claesson@vgregion.se