Kontakt

Gunilla Thunberg
Logoped, fil. dr.
031-342 08 08 | 0722-43 94 72 gunilla.thunberg@vgregion.se
Britt Claesson
Pedagog
031-342 08 09 | 076-142 09 96 britt.claesson@vgregion.se
Anna Fäldt
Logoped, doktorand
anna.faldt@kbh.uu.se