Om AKKtiv-projektet

AKKtiv-projektet startade 2005 i Göteborg. Syftet är att ge kunskap och verktyg till föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter. Totalt har sex olika kurser utvecklats där KomIgång-kursen är den vanligaste. KomIgång ges nu inom flertalet av Sveriges habiliteringar och börjar spridas inom barnlogopedi.  Materialet finns översatt på norska och översättning är på gång till finska, italienska, engelska och kroatiska. Innehållet utgår från aktuell evidens och innebär att föräldrarna får lära sig använda responsiva och miljömodifierande kommunikationsstrategier samt multimodalt kommunikationsstöd/AKK inom ramen för vardaglig interaktion och lek med sina barn. Under kurserna varvas teori med filmexempel samt diskussions- och övningsmoment. Mellan varje tillfälle gör föräldrarna uppgifter hemma, filmar och delar sedan dessa erfarenheter i gruppen.