AKKtiv nätverksträff 25-26 januari 2018 på DART

Välkommen till AKKtiv nätverksträff 25-26 januari 2018 på DART Kruthusgatan 17 i Göteborg

Nu är programmet färdigt för AKKtiv’s fjärde nätverksträff! Syftet är att du som är AKKtiv-kursledare skall kunna träffa kollegor från hela landet – och även från våra nordiska grannländer förstås. Tanken är att få inspiration, nya tankar och idéer och få möjlighet att ställa frågor och diskutera. Du kommer att få ta del av nya forskningsrön och utvecklingsarbeten både med anknytning till AKKtiv och med betydelse för AKKtiv. Gruppen som jobbar med kursutveckling kommer att berätta om senaste nytt – de kommer nämligen att träffas redan 24 januari och har därmed rykande färska nyheter. Under en del av träffen arbetar vi också i workshop-form, denna gång med fokus på att få fram kompletterande kartor/kommunikationsstöd.

Priset för nätverksträffen är 1500:- och skall täcka lokalkostnader, mat och administrationen runt dagarna och att hålla igång nätverket. Kaffe, lunch och kvällsförtäring ingår alltså.

Du anmäler dig till Britt Claesson på DART. Anmäl dig här: AKKtiv Nätverksträff  Vi önskar din anmälan senast 12 jan.

Preliminärt pogram AKKtiv nätverksträff

Torsdag 25 januari

 09.30 – 10.00                      Kaffe och registrering

10.00 -11.30                       Presentation och erfarenhetsutbyte. Vi anpassar formen till antalet deltagare!

11.30 – 12.30                      AKKtiv för barn med flerfunktionsnedsättning. Logoped och doktorand Anna Rensfeldt Flink från Göteborg berättar om sin pågående forskning. Gemensam diskussion om hur Annas forskning och våra gemensamma erfarenheter kan hjälpa oss att anpassa kursen till målgruppen.

LUNCH på Postiljonen

13.30 – 14.15                      Jenny Samuelsson, logoped i Göteborg berättar med utgångspunkt från ett spännande fall om den tidiga imitationsintervention för barn med autism som använts i Göteborg. Hon berättar också kort om forskning som gjorts och diskuterar med oss vad som är intressant för AKKtiv.

14.15 – 15.00                      AKKtiv och KomPiS – bästa kompisar? Logoped Sandra Östberg från Dart och Habiliteringen Uddevalla berättar om KomPiS-modellen och erfarenhet från ett fall där föräldrarna gick KomIgång samtidigt som förskolepersonalen gick KomPiS.

15.00 – 17.30                     Workshop (och kaffe!) Efter en inledande presentation av Britt Claesson drar vi tillsammans igång arbetet med att i olika grupper utöka redskapen AKKtivs kommunikationsstöds-bank.

Vi avlutar workshopen ca 17.30

Härefter umgås vi under mer lättsamma former och äter lite gott

Fredag 26 januari

08.30-09.45                        KomiTid!

Logoped och doktorand Anna Fäldt berättar om den nya AKKtiv-modell för små barn som nu används och beforskas inom Barnhälsovården i Uppsala. Förutom att berätta om sin pågående forskning visar Anna också de material som tagits fram med stöd av Arvsfondsmedel och bollar tankar kring hur KomiTid kan användas och spridas framöver.

KAFFE och redovisning av workshopsarbetet

  • Kartläggning och effektmätning vid tidiga kommunikationsinsatser. Presentationer och diskussion – vad behöver vi kartlägga – eller inte?

Gunilla Thunberg presenterar några kartläggningsinstrument som översatts till svenska: Focus, ComFor och CFCS. Anna Fäldt kompletterar också med information om de instrument som hon valt i sin forskning.

11.30 – 12.30                      Logoped Per-Anders Bringfelt berättar om sin mastersuppsats där han utvecklat ett instrument – GOCS – för att på videofilmer kunna kartlägga barnets användning av gester och symboler.

12.30 – 13.00                      Avrundning och sammanfattning av diskussion

13.00 – 14.00                      LUNCH-macka att äta gemensamt på plats eller ta med för de som har bråttom iväg

VARMT VÄLKOMMEN!