AKKtiv vägledare

Utifrån diskussionerna på föregående nätverksträff kring benämningar inom AKKtiv har samtal förts i styrgruppen för AKKtiv och i dialog med chefer. Vi har kommit fram till beslut. 

Alla som ger AKKtiv-insatser är AKKtiv-vägledare.

Vi använder nu benämningarna AKKtiv-insats och AKKtiv-utbildning istället för kurs.

Att dessa förändringar sker beror på att vi vill betona att AKKtiv-insatsen ges både i grupp och individuellt. I AKKtiv-insatsen som ges i grupp kan det ingå ett eller flera tillfällen där individuell vägledning ges till föräldrarna i en situation där de samspelar med sitt barn. Detta kan vara i form av lekbesök på mottagningen och/eller hembesök (så som i KOMiTID). Vi anser att utbildning och insats är mer korrekta benämningar för det större kunskapspaket som AKKtiv är jämfört med ordet kurs.

Alla AKKtiv-vägledare – fortsätt att leda vägen för föräldrar och personal till en mer responsiv kommunikationsstil fylld med miljömodifierande strategier och multimodal AKK!

Med vänliga hälsningar

AKKtiv styrgrupp

Publicerat av

Sandra Östberg

Leg. logoped