Save the date: AKKtiv nätverksträff 6-7 november 2025

Drygt 120 AKKtiv-vägledare deltog på digital AKKtiv nätverksträff 25-26 januari 2024 för att ta del av aktuell forskning, få inspiration och dela erfarenheter. Tack alla föreläsare och deltagare för att ni bidrog till givande dagar!
 
Datum för nästa nätverksträff: 6-7 november 2025
 
AKKtiv-vägledare hittar minnesanteckningar och presentationer här

KomIgång online finns nu på engelska

Den engelska versionen av det digitala stödprogrammet KomIgång online är färdig. KomIgång online finns nu tillgängligt på tre olika språk: svenska, engelska och arabiska. Översättning till somaliska pågår.

KomIgång online ska ge stöd till och förbereda föräldrar som har barn med misstänkta eller identifierade kommunikationssvårigheter inför kommande utredning och insatser. AKKtiv-vägledare kan också använda KomIgång online som komplement till andra insatser eller som en del i föräldrautbildning.

Läs mer om KomIgång online här 

Ny forskning: Positiv förändring i föräldrars sociala liv efter föräldrautbildning om kommunikationsstöd

Studien undersöker 467 föräldrars upplevelser av socialt liv före och efter föräldrautbildning AKKtiv KomIgång. Studien visar på en positiv förändring efter genomförd utbildning. Ingen skillnad kunde ses mellan olika grupper av föräldrar gällande kön, utbildningsbakgrund eller språksituation. De positiva förändringarna var störst hos föräldrar till barn med autism eller ADHD och något lägre för föräldrar till barn med syndrom av olika slag. Enkäterna kommer från AKKtiv KomIgång-utbildningar från olika delar av Sverige.

Ellen Backman, Jakob Åsberg Johnels & Gunilla Thunberg (2023) Parental perceptions of social life before and after attending a parent training program for children with complex communication needs: the ComAlong example, Augmentative and Alternative Communication, DOI: 10.1080/07434618.2023.2262036
https://www.tandfonline.com/…/10…/07434618.2023.2262036

AKKtiv KomIgång är en föräldrautbildning som handlar om att lära sig strategier och AKK-sätt för att stötta och stimulera kommunikation.

Implementera och ge AKKtiv till föräldrar – ny artikel publicerad!

”They aren’t waiting for an SLP, they think ‘what can I as a parent do now?’” course leaders’ perceptions of AAC interventions targeting parents”

Ny artikel om hur vägledare uppfattar att implementera och ge AKKtiv till föräldrar. Artikeln gäller AKKtiv-insatserna KomIgång habilitering, AKKtiv KomIgång barnlogopedi och AKKtiv KOMiTID.

Artikeln är publicerad i tidskriften AAC.

Klicka här för att läsa artikeln

Ny vägledarutbildning online: KOMiTID för AKKtiv-vägledare!

Till dig som är utbildad AKKtiv-vägledare sedan tidigare och gett AKKtiv-utbildning till föräldrar eller personal – Vill du bli vägledare för AKKtiv KOMiTID?

Då kan du gå endagsutbildningen ”KOMiTID för AKKtiv-vägledare” som ges online i höst 13 november.

KOMiTID ges till föräldrar som har barn 0-3 år med kommunikationssvårigheter. Insatsen ges inom barnhälsovård, barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning, habilitering eller liknande verksamhet. Insatsen består av två individuella (hembesök eller arrangerad hemliknande miljö) och fem grupptillfällen.

För mer information och anmälan:
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar/hostens-kurser/

Vad är skillnaderna mellan KOMiTID, KomIgång barnlogopedi och KomIgång habilitering, läs mer här: https://www.akktiv.se/bli-vagledare/jamforelse/

Nya animationer om kommunikationstöd!

Nu finns animationer om kommunikation, strategier och AKK tillgängliga här på hemsidan!

Du hittar filmerna på sidan Filmer om kommunikationsstöd.
Kika till exempel på filmerna om uggla och räva.

Animationerna är fria webbresurser. Sprid informationen om att de finns fritt att använda från hemsidan!

Animationerna är gjorda i KomIgång online.
För mer information om KomIgång online läs här

Till AKKtiv-vägledare:
Animationerna kan användas för deltagare som
– missat ett tillfälle
– vill förklara för andra närstående om innehållet
– vill ha repetition
Du kan också använda animationerna under AKKtiv-utbildning för att förtydliga det ni lär ut.

 

Lekbesök

Hej alla AKKtiv-vägledare!

Nu finns en beskrivning av hur ni kan genomföra ett lekbesök på mottagningen som en del av AKKtiv-insatsen. Detta gäller AKKtiv KomIgång, KomUng, KomFler habilitering och KomIgång barnlogopedi. I KOMiTID ingår hembesök. Information om lekbesök till KomPis kommer efter sommaren.

Tack alla ni som beskrivit hur ni gjort era lekbesök som vi använt som grund. Nya översikter över utbildningen finns med valet att inkludera lekbesök.

När ni som vägledare avslutat en AKKtiv-insats kom ihåg att fylla i den digitala utvärderingen. Dela där med er av era erfarenheter kring lekbesök.

Hoppas träffa många av er på digital AKKtiv nätverksträff i september!

Trevlig sommar!

AKKtiv nätverksträff 22-23 september – anmälan för AKKtiv-vägledare!

Välkommen på digital nätverksträff för alla AKKtiv-vägledare 22-23 september 2022!

Anmälan AKKtiv nätverksträff september 2022

Programmet är riktat till alla insatspaket inom AKKtiv: KomPis, KOMiTID, KomIgång barnlogopedi, KomIgång hab, KomUng hab och KomFler hab.

På AKKtiv nätverksträff kommer du att få ta del av:

  • Forskning kring KomPis, KomIgång barnlogopedi, läs och skriv och KomIgång flerfunktion
  • Nyheter inom AKKtiv – KomIgång online och KomBo
  • Presentationer inom Tema Implementering
  • Andras erfarenheter och dela med dig av dina erfarenheter samt delta i utvecklingsarbete

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Läs mer i inbjudan och programmet nedan. Vi ses i september!

INBJUDAN AKKtiv nätverksträff september 2022

PROGRAM AKKtiv nätverksträff 22-23 september 2022

 

Firande av KomIgång online!

KomIgång online är igång och används vilket firas med t¨årta!

KomIgång online är ett digitalt stödprogram på 1177 för föräldrar. Det ska ge stöd till och förbereda föräldrar som har barn med misstänkta eller identifierade kommunikationssvårigheter inför kommande utredning och insatser.

Flera BVC-mottagningar i Västra Götalandsregionen, Logopedimottagning barn och ungdom i Göteborg och Neuropsykiatrimottagning barn och ungdom i Göteborg är igång och startar upp stödprogrammet för föräldrar. Fler mottagningar är i uppstartsfasen. Flera regioner i landet har visat intresse för KomIgång online och har påbörjat arbetet för att kunna erbjuda insatsen i sina regioner.

KomIgång online översätts under 2022 till flera språk, först ut är arabiska.

KomIgång online är ett nytt insatspaket inom AKKtiv-programmet. Alla insatser inom AKKtiv bygger på aktuell evidens när det gäller kommunikationsstödjande insatser. Forskning pågår våren 2022 kring effekten av KomIgång online.

Läs mer om KomIgång online här AKKtiv KomIgång online