KomIgång Habilitering

AKKtiv samtalskartor består av en basordskarta och 14 situationskartor. Varje gång du använder någon av situationskartorna så ska du också ha tillgång till basordskartan. Basordskartan och situationskartan bör sättas ihop och lamineras till en vikbar A3.

AKKtiv samtalskartor kan användas i både aktivitet och lek.

AKKtiv samtalskartor kan användas till alla AKKtiv grundinsatser KomIgång, KomUng och KomFler.

Om du vill skriva ut fler eller ändra på kartorna, gå in på www.bildstod.se och skriv in sökordet ”AKKtivsamtalskarta”. Det är endast orginalversionen av bildstödet om Dart står som skapare.

Kartorna är uppdaterade juni 2018.

Lycka till med pekpratandet!

KomIgång
Fler kartor