Boardmaker

Bildkartorna kan bara öppnas i en dator som har programmet Boardmaker.

Det är ok att ändra bilderna på bildkartan så att de passar er.