Widgit Go (talapp)

Widgit Go är en app med talsyntes som kan användas för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd. Det finns en KomPis-anpassning till Widgit Go. För att få anpassningen i din egen Widgit Go-app behöver du:

  • Ha kopplat Widgit Go-appen till Dropbox
  • Ladda hem anpassningen till din enhet
  • Importera anpassningen i Widgit Go

I filen nedan finns utförliga instruktioner om hur alla tre steg går till.

Här är länken till anpassningen