Bli handledare

Bli handledare för en grundkurs

Komplettering för handledare inom habilitering

Bli handledare för en fortsättningskurs

Insatsen ges till föräldrar i grupp eller enskilt till ett barns/ungdoms nätverk.