Handledarutbildning KomIgång barnlogopedi

För att hålla en KomIgång-kurs för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter krävs att du har gått KomIgång kursledarutbildning på DART.

Den här utbildningen riktar sig till dig som är logoped, psykolog eller annan lämplig utbildning som möter barn i förskoleåldern med språkstörningar och arbetar i annan verksamhet än habilitering.

Anmäl dig här
Anmälan görs via Dart kommunikations- och dataresurscenter
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar/
Oavsett var du jobbar kan du gå kurs på Dart.
Handledarutbildningen kan också ges som uppdragsutbildning från DART.

Avsedd för
Logopeder, pedagoger, psykologer (eller annan lämplig utbildning) med god kunskap om och erfarenheter av att arbeta med barn som har kommunikationssvårigheter. Du ska ha minst 2 års erfarenhet av att arbeta med barn med kommunikationssvårigheter. KomIgång-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

Till föräldrakursen finns ett kursmaterial med kursbok, filmer och kursledarmaterial.

Förberedelse
För att du ska få ut så mycket som möjligt av dagarna vill vi att du läser följande material.

 • Vägen till språket – om tidig kommunikationsutveckling, funktionsnedsättning, spegelneuron, arv och miljö”, författare Gunilla Thunberg.
 • EBH-rapport ”Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom habilitering” Sammanfattning, Rekommendationer och Uppdateringar på: http://habiliteringisverige.se/
 • Under fliken Publikationer hittar du både artiklar och ett antal examensarbeten gjorda i projektet AKKtiv. Vi rekommenderar att du läser AKKtiv inom barnlogopedi
 • Peter Gärdenfors bok ”Lusten att förstå – om lärande på människans villkor”, kapitel 4 och 6. Hela boken är dock läsvärd och förhållandevis lätt att läsa. Tycker du bättre om att lyssna kan du höra bland annat Peter Gärdenfors på https://sverigesradio.se/avsnitt/70666
 • Kursboken ”KomIgång – En föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd”. Under fliken Publikationer hittar du information om var du kan köpa boken. Ta med boken till kursen.

Dagarna innehåller både teorigenomgång, rollspel och grupparbeten som sedan ska redovisas två och två för hela gruppen. Ni kommer då att bl a arbeta utifrån kursboken.

Innehåll på kursdagarna:
Dag 1

 • Presentation av kurs och kursdeltagarna
 • Evidens – forskning
 • Hur lär vi och hur lär vi ut?
 • Faktorer som påverkar föräldrarnas deltagande i kursen
 • Att leda gruppsamtal och skapa en tillåtande miljö
 • Materialgenomgång av föräldrakursmaterialet samt praktiska erfarenheter av att hålla en KomIgång-kurs.

Dag 2

 • Teori kommunikations, språk- och talutveckling
 • Grupparbete kring kommunikationsutveckling inkl redovisning
 • Teori – kommunikationsstrategier
 • Grupparbete inkl redovisning
 • Teori – Lek

Dag 3

 • Teori AKK
 • Grupparbete  – lek inkl redovisning.
 • Forskning & utvärdering av AKKtiv
 • Utvärdering och avslut