KomHem handledarutbildning

AKKtivs handledarutbildning är avsedd för dig som vill leda en KomHem-kurs för föräldrar eller personal till barn med kommunikationssvårigheter. Du har genomfört minst en av AKKtivs grundkurser:  KomIgång, KomUng, KomFler, KOMiTID eller KOMPIS. KomHem-kursen ska ledas av två personal varav en logoped.

I kursen KomHem får föräldrar handledning kring en situation som de själva valt för att stödja och stimulera sitt barns kommunikations- och språkutveckling. Handledningen kan ges enskilt, till en grupp föräldrar eller till ett barns nätverk.

Anmäl dig här
Anmälan görs via Dart kommunikations- och dataresurscenter
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar/
Handledarutbildningen kan också ges som uppdragsutbildning från DART

Innehåll
Under kursen går vi igenom:

  • Gemensam problemlösning
  • Målsättningsarbete
  • Kursmoment och kursmaterial till KomHem-kursen
  • Diskussioner utifrån kursdeltagarnas egna filmer
  • Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Inför kursen vill vi att du

  • läser Gemensam problemlösning vid alternativ och kompletterande kommunikation. Zachrisson, G., Rydeman, B., & Björck-Åkesson, E. (2001.) Gemensam problemlösning vid Alternativ och kompletterande kommunikation. Göteborg, Halmstad & Västerås
  • filmar och tar med film på ett barn med kommunikationssvårigheter (max 10 min). Filmen bör helst vara med en förälder som i en naturlig situation kommunicerar med sitt barn. Under kursen kommer vi att arbeta praktiskt med filmen utifrån gemensam problemlösning och att sätta mål i den specifika situationen.