KomIgång påbyggnadsutbildning

AKKtiv påbyggnadsutbildning – för handledare kring flerspråkighet, ungdomar, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning

Anmäl dig här
Anmälan görs via Dart kommunikations- och dataresurscenter
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar/
Handledarutbildningen kan också ges som uppdragsutbildning från DART

Kursen riktar sig till dig som har gått handledarutbildning AKKtiv KomIgång och som varit delaktig i KomIgång-kurs för föräldrar. Utifrån önskemål om att kunna anpassa kurser efter föräldrars behov och de förutsättningar som finns på den enskilda habiliteringen har vi tagit fram kursen AKKtiv påbyggnadsutbildning. Den ersätter de tidigare kursledarutbildningarna KomUng och KomFler. Exempel på anpassningar vi kommer att ta upp är för flerspråkiga familjer, ungdomar, barn med flerfunktionsnedsättning, synnedsättning eller hörselnedsättning.

I samband med kursen kommer du att få inlogg till hemsidan med material till föräldrakurserna KomUng och KomFler. Filmer som har tagits fram på kursen får du separat på ett USB.

Kursens innehåll:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Samtal kring inläst material
  • Genomgång av material till föräldrakursen KomUng och KomFler
  • Hur materialet kan anpassas utan att förlora viktiga delar
  • Filmanalys
  • Gruppuppgifter

Att läsa, lyssna eller titta på inför kursen. Välj några av följande: