Bli kursledare

Bli kursledare för en grundkurs

Komplettering för kursledare inom habilitering

Bli kursledare för en fortsättningskurs

Insatsen ges till föräldrar i grupp eller enskilt till ett barns/ungdoms nätverk.