KOMPIS handledarutbildning

Den här handledarutbildningen riktar sig till dig som är logoped, specialpedagog, pedagog, psykolog eller har annan lämplig utbildning, som möter elever i förskolan eller skolan med kommunikations- eller språksvårigheter. Den vänder sig till dig som vill leda KOMPIS-utbildning och handleda i pedagogiska verksamheter.

KOMPIS har till syfte att bygga upp en kommunikativ miljö där olika former av AKK ska genomsyra miljön i förskolan eller skolan.

I handledarutbildningen får du ett färdigt utbildningsmaterial för att kunna utbilda dina kollegor. På din arbetsplats genomför du sedan en studiecirkel. Mer information om KOMPIS-utbildningen här: Utbildning för föräldrar och personal

För att få leda en KOMPIS-utbildning för kollegor krävs att du gått denna KOMPIS handledarutbildning i DART:s regi. KOMPIS handledarutbildning pågår under två dagar.

Avsedd för
Logopeder, specialpedagoger, pedagoger, psykologer (eller annan lämplig utbildning) med god kunskap om och erfarenheter av att använda AKK i sin yrkesroll. KOMPIS kursledarutbildning ska ledas av två personal.

Nedan litteratur är obligatorisk att läsa innan kurstillfällena.