KOMPIS handledarutbildning

Den här utbildningen riktar sig till dig som är logoped, specialpedagog, pedagog eller har annan lämplig utbildning, som möter barn i skolan med kommunikations- eller språksvårigheter. KOMPIS har till syfte att bygga upp en kommunikativ miljö där olika former av AKK ska genomsyra miljön i skolan eller förskolan.

Kartorna som är framtagna under KOMPIS-projektet 2009 är personalens verktyg för att kunna vara tydliga med sin kommunikation till eleven. Eleverna har kvar sina egna kommunikationshjälpmedel, men får naturligtvis använda även dessa pekkartor om de själva tar initiativ till det

I KOMPIS handledarutbildning får ni som blivande KOMPIS-handledare ett utbildningsmaterial som delas ut vid utbildningstillfällena.

Avsedd för
Logopeder, pedagoger, specialpedagoger (eller annan lämplig utbildning) med god kunskap om och erfarenheter av att använda AKK i sin yrkesroll. KOMPIS kursledarutbildning ska ledas av två personal.

Nedan litteratur är obligatorisk att läsa innan kurstillfällena.