Jämförelse mellan AKKtiv-kurser

Här har vi tagit fram ett stöd för att tydliggöra skillnaderna mellan de olika AKKtiv-utbildningarna för föräldrar som har barn i förskoleålder, till exempel vid frågan ”Vilken av utbildningarna ska vår verksamhet satsa på?”

Jämförelsen går också att ladda hem som ett PDF-dokument och är då i en överskådlig tabellform.

AKKtiv KomIgång Barnlogopedi

Verksamhet: Barnlogopedi

Huvudsaklig målgrupp barn: Barn med kommunikationssvårigheter inom barnlogopedi (oftast identifierade vid 2,5 år). Logopedisk diagnos.

Huvudsaklig målgrupp föräldrar: Föräldrar som är oroliga för sina barns tal- och språkutveckling.

Barns åldrar: 0-6 år med huvudfokus 2-5 år

Antal tillfällen: 6 grupptillfällen x 2,5 tim

Filmer: Filmbank på USB från vägledarutbildning

Illustrationer i materialet: Spridning på åldrar samt barn med och utan synlig funktionsnedsättning

 

AKKtiv KOMiTID

Verksamhet:
– Barnhälsovård i samverkan med barnlogopedi och habilitering
– Barnlogopedi i samverkan med barnhälsovård och habilitering
– Habilitering där identifiering skett tidigt

Huvudsaklig målgrupp barn: Barn som identifierats med kommunikativa problem vid 18 månaders ålder eller tidigare.

Huvudsaklig målgrupp föräldrar: Föräldrar tidigt i utredningsprocessen oftast utan vetskap om framtida funktion

Barns åldrar: 0-3 år med huvudfokus 1-3 år

Antal tillfällen: 2 individuella besök x 1,5 timme (hembesök eller arrangerad hemliknande miljö) och 5 grupptillfällen x 2,5 tim

Filmer: Föräldrarnas egna filmer och vägledarens egen filmbank

Illustrationer i materialet: Småbarnsfokus, ej barn med synlig funktionsnedsättning

 

AKKtiv KomIgång habilitering

Verksamhet: Habilitering

Huvudsaklig målgrupp barn: Barn med kommunikationssvårigheter som får insatser av habiliteringen. Barn med en oftast konstaterad diagnos och/eller tydliga kommunikationssvårigheter

Huvudsaklig målgrupp föräldrar: Föräldrar senare i bearbetningsprocessen

Barns åldrar: 0-6 år

Antal tillfällen: 7 grupptillfällen x 2,5 tim

Filmer: Filmbank på USB från vägledarutbildning

Illustrationer i materialet: Spridning på åldrar samt barn med och utan synlig funktionsnedsättning