KomHem vägledarutbildning

AKKtivs vägledarutbildning är avsedd för dig som vill leda en KomHem-utbildning för föräldrar eller personal till barn med kommunikationssvårigheter. Du har genomfört minst en av AKKtivs insatser på grundnivå:  KomIgång, KomUng, KomFler, KOMiTID eller KOMPIS. KomHem-utbildningen ska ledas av två personal varav en logoped.

I KomHem får föräldrar handledning kring en situation som de själva valt för att stödja och stimulera sitt barns kommunikations- och språkutveckling. Vägledningen kan ges enskilt, till en grupp föräldrar eller till ett barns nätverk.

Anmäl dig här
Anmälan görs via Dart kommunikations- och dataresurscenter
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar/
Vägledarutbildningen kan också ges som uppdragsutbildning från Dart.

Innehåll
Under utbildningen går vi igenom:

  • Gemensam problemlösning
  • Målsättningsarbete
  • Moment och material till KomHem-utbildniningen
  • Diskussioner utifrån deltagarnas egna filmer
  • Övning i att förmedla kunskap i grupp och att leda gruppsamtal

Inför kursen vill vi att du

  • läser Gemensam problemlösning vid alternativ och kompletterande kommunikation. Zachrisson, G., Rydeman, B., & Björck-Åkesson, E. (2001.) Gemensam problemlösning vid Alternativ och kompletterande kommunikation. Göteborg, Halmstad & Västerås
  • filmar och tar med film på ett barn med kommunikationssvårigheter (max 5 min). Filmen bör vara med en förälder som i en naturlig situation kommunicerar med sitt barn. Under utbildningen kommer vi att arbeta praktiskt med filmen utifrån gemensam problemlösning och att sätta mål i den specifika situationen. Tänk på att fråga föräldrarna om tillstånd att visa filmen på utbildningen.