KomIgång påbyggnadsutbildning

AKKtiv påbyggnadsutbildning – för vägledare kring flerspråkighet, ungdomar, flerfunktionsnedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning

Anmäl dig här
Anmälan görs via Dart kommunikations- och dataresurscenter
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar/

Vägledarutbildningen kan också ges som uppdragsutbildning från Dart.

Utbildningens omfattning: 2 heldagar

Kursen riktar sig till dig som har gått vägledarutbildning AKKtiv KomIgång och som varit delaktig i föräldrautbildningen KomIgång för föräldrar. Utifrån önskemål om att kunna anpassa kurser efter föräldrars behov och de förutsättningar som finns på den enskilda habiliteringen har vi tagit fram AKKtiv påbyggnadsutbildning. Den ersätter de tidigare vägledarutbildningarna KomUng och KomFler. Exempel på anpassningar vi kommer att ta upp är för flerspråkiga familjer, ungdomar, barn med flerfunktionsnedsättning, synnedsättning eller hörselnedsättning.

I samband med utbildningen kommer du att få inlogg till hemsidan med material till föräldrautbildningarna KomUng och KomFler. Filmer som har tagits fram på utbildningarna får du separat på ett USB.

Kursens innehåll:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Samtal kring inläst material
  • Genomgång av material till föräldrautbildningarna KomUng och KomFler
  • Hur materialet kan anpassas utan att förlora viktiga delar
  • Filmanalys
  • Gruppuppgifter

Att läsa, lyssna eller titta på inför kursen. Välj några av följande: