Din förberedelse inför KomIgång habilitering

För att ge insatsen AKKtiv KomIgång för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter krävs att du har gått KomIgång vägledarutbildning.

Anmäl dig här
Anmälan görs via Dart – specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet:
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar/
Oavsett var du jobbar kan du gå utbildningen på Dart.
Vägledarutbildningen kan också ges som uppdragsutbildning från Dart.

För er som arbetar inom habilitering i Stockholm, Skåne och Västra Götalandsregionen finns möjlighet att gå vägledarutbildning lokalt. Kontakta Habiliteringens resurscenter – Habilitering & Hälsa, Habiliteringen i Malmö respektive Habilitering & Hälsa Västra Götalandsregionen.

Avsedd för
Logopeder, pedagoger, psykologer, arbetsterapeuter (eller annan lämplig utbildning) med god kunskap om och erfarenheter av att arbeta med barn som har kommunikationssvårigheter. AKKtiv KomIgång habilitering ska ledas av två personal varav en logoped.

Till föräldrautbildningen finns ett kursmaterial med bok, filmer och vägledarmaterial.

Förberedelse 
För att du ska få ut så mycket som möjligt av dagarna behöver du läsa en del material. Här hittar du information om hur du förbereder dig.

Innehåll
Dagarna innehåller både teorigenomgång, rollspel och grupparbeten som sedan ska redovisas två och två för hela gruppen. Ni kommer då att bl a arbeta utifrån boken.

Innehåll på kursdagarna:
Dag 1

 • Presentation
 • Evidens – forskning
 • Hur lär vi och hur lär vi ut?
 • Faktorer som påverkar föräldrarnas deltagande
 • Att leda gruppsamtal och skapa en tillåtande miljö
 • Materialgenomgång av materialet till föräldrautbildningen samt praktiska erfarenheter av att hålla insatsen AKKtiv KomIgång.

Dag 2

 • Teori kommunikations och kommunikationsutveckling
 • Grupparbete kring kommunikationsutveckling inkl redovisning
 • Teori – kommunikationsstrategier
 • Grupparbete inkl redovisning
 • Teori – Lek

Dag 3

 • Teori AKK
 • Grupparbete  – lek inkl redovisning.
 • Kommunikativa rättigheter
 • Forskning och utvärdering av AKKtiv
 • Utvärdering och avslut.