Kompis vägledarutbildning

För att få leda en Kompis-utbildning för pedagogisk personal krävs att du gått  Kompis vägledarutbildning i Darts regi.

Kompis vägledarutbildning vänder sig till dig som vill utbilda personal inom förskola och skola kring kommunikation och pekprat. Kompis har till syfte att bygga upp en kommunikativ miljö där olika former av AKK ska genomsyra miljön i förskolan eller skolan. I vägledarutbildningen får du som deltagare ett gediget utbildningsmaterial, utifrån ett evidensbaserat koncept, för att kunna utbilda dina kollegor och vägleda i pedagogiska verksamheter. Detta för att bättre tillgodose alla barns rätt till kommunikation, vilket leder till ökad delaktighet och måluppfyllelse.

Kompis vägledarutbildning pågår under tre dagar. Dag 1 och 2 hålls på plats på Dart, dag 3 hålls online några veckor senare. Mellan dag 2 och dag 3 förväntas du genomföra två mellanuppgifter.

Mer information om Kompis-utbildningen här: Utbildning för föräldrar och personal

Anmäl dig här
Anmälan görs via Dart – specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet:
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar/
Vägledarutbildningen kan också ges som uppdragsutbildning från Dart.

Avsedd för
Logopeder, specialpedagoger, pedagoger, psykologer (eller annan lämplig utbildning) med god kunskap om och erfarenheter av att använda AKK i sin yrkesroll. Kompis-utbildningen ska ledas av två vägledare varav en bör vara logoped.

Förberedelse
För att du ska få ut så mycket som möjligt av dagarna behöver du läsa en del material. Här hittar du information om hur du förbereder dig.