KomPis vägledarutbildning

För att få leda en KomPis-utbildning för pedagogisk personal krävs att du gått  KomPis vägledarutbildning i Darts regi.

KomPis vägledarutbildning vänder sig till dig som vill utbilda personal inom förskola och skola kring kommunikation och pekprat. KomPis har till syfte att bygga upp en kommunikativ miljö där olika former av AKK ska genomsyra miljön i förskolan eller skolan. I vägledarutbildningen får du som deltagare ett gediget utbildningsmaterial, utifrån ett evidensbaserat koncept, för att kunna utbilda dina kollegor och vägleda i pedagogiska verksamheter. Detta för att bättre tillgodose alla barns rätt till kommunikation, vilket leder till ökad delaktighet och måluppfyllelse.

KomPis vägledarutbildning pågår under två dagar.

Mer information om KomPis-utbildningen här: Utbildning för föräldrar och personal

Anmäl dig här
Anmälan görs via Dart kommunikations- och dataresurscenter
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar/
Vägledarutbildningen kan också ges som uppdragsutbildning från DART.

Avsedd för
Logopeder, specialpedagoger, pedagoger, psykologer (eller annan lämplig utbildning) med god kunskap om och erfarenheter av att använda AKK i sin yrkesroll. KomPis-utbildningen ska ledas av två personal.

Förberedelse
För att du ska få ut så mycket som möjligt av dagarna vill vi att du läser följande material: