Din förberedelse inför Kompis

AKKtivs insatser är baserade på aktuell teori om kommunikations- och språkutveckling samt senaste evidens om kommunikationsintervention och AKK. Det är därför av största vikt att du som blivande vägledare för detta omfattande insatspaket har förberett dig genom att inhämta kunskap inom dessa områden. Läs och titta på alla delar i ”AKKtiv bas”. Välj minst en artikel från ”Fördjupning evidensbas AKKtiv” och minst en artikel från ”AKKtiv utvärdering och forskning”.

Förbered dig på att föra samtal i liten grupp om innehållet i artiklarna du valt.

1. AKKtiv bas

Läs/titta på alla:

 • KomIgång-boken, www.akktiv.se/publikationer/
 • Alla animationerna på www.akktiv.se/filmer-om-kommunikationsstod/
 • Vägen till språket, www.akktiv.se/bli-vagledare/
 • Sammanfattningar och rekommendationer från EBH-rapporten Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn, https://habiliteringisverige.se/
 • Woods, J. J., et al. (2011). ”Collaborative consultation in natural environments: strategies to enhance family-centered supports and services.” LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS 42(3): 379-392.
2. Fördjupning evidensbas AKKtiv

Läs minst en av studierna:

 • McDaniel, J., Brady, N., & Warren, S. (2022). Effectiveness of Responsivity Intervention Strategies on Prelinguistic and Language Outcomes for Children with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review and Meta-Analysis of Group and Single Case Studies. Journal of Autism and Developmental Disorders, 52(11), 4783-4816.
 • Therrien, M., Light, J., & Pope, L. (2016). Systematic Review of the Effects of Interventions to Promote Peer Interactions for Children who use Aided AAC. Augmentative and Alternative Communication, 32(2), 81-93
 • Zwaigenbaum, L., et al. (2015). ”Early Intervention for Children With Autism Spectrum Disorder Under 3 Years of Age: Recommendations for Practice and Research.” Pediatrics 136 Suppl 1: 60-81.
 • Biggs, E., Carter, E., & Gilson, C. (2018). Systematic Review of Interventions Involving Aided AAC Modeling for Children with Complex Communication Needs. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 123(5), 443-473.
 • Binger , C., & Light, J. (2007). The effect of aided AAC modeling on the expression of multi-symbol messages by preschoolers who use AAC, Augmentative and Alternative Communication, 23:1, 30-43, DOI: 10.1080/07434610600807470
 • Peter Gärdenfors – Lusten att förstå kap 4 och 6 eller lyssna på Peter Gärdenfors på https://sverigesradio.se/avsnitt/70666
3. AKKtiv – utvärdering och forskning

Läs minst en av studierna:

 • Kompis utvärdering av Sofia Wallin och Frida Widstam https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su1326-771305061-1244/native/Wallin_Widstam_2011.pdf
 • Wallin, S., Thunberg, G., Hemmingsson, H. & Wilder, J. (2023). Turn-taking and communication modes of students and staff in group activities at non-inclusive schools for students with intellectual disability. Augmentative and Alternative Communication
 • Fäldt, A., et al. (2020). ”“All of a sudden we noticed a difference at home too”: parents’ perception of a parent-focused early communication and AAC intervention for toddlers.” Augmentative and Alternative Communication: 1-12.
 • Rensfeldt Flink, A., Asberg Johnels, J., Broberg, M., & Thunberg, G. (2020). Examining perceptions of a communication course for parents of children with profound intellectual and multiple disabilities. International Journal of Developmental Disabilities, DOI:
 • Kjellberg, S. (2019). Föräldrars förväntningar inför och åsikter om AKKtiv KomIgång – en kurs om kommunikation och kommunikationsstöd.