Vägledarutbildning KOMiTID

Anmäl dig här
Anmälan görs via Region Uppsala:
https://regionuppsala.se/komitid 

eller via Dart kommunikations- och dataresurscenter:
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar

Den här utbildningen riktar sig till dig som är logoped, psykolog, pedagog eller annan lämplig utbildning som möter barn mellan ett och tre år med kommunikations- eller språksvårigheter. Oftast ges KOMiTID innan man vet de bakomliggande orsakerna till kommunikations- eller språksvårigheter. För att hålla en AKKtiv KOMiTID-intervention krävs att du har gått AKKtiv KOMiTID-vägledarutbildning i Barnhälsovården i Region Uppsalas eller DARTs regi.

Till föräldrautbildningen finns broschyrer som delas ut vid interventionstillfällena, presentationer och ett vägledarmaterial.

Avsedd för
Logopeder, pedagoger, psykologer (eller annan lämplig utbildning) med god kunskap om och erfarenheter av att arbeta med barn som har kommunikationssvårigheter. KOMiTID-interventionen ska ledas av två personal varav en logoped.

Nedan litteratur är obligatorisk att läsa innan vägledarutbildningen. 

  • Vägen till språket – om tidig kommunikationsutveckling, funktionsnedsättning, spegelneuron, arv och miljö”, författare Gunilla Thunberg.
  • EBH-rapport ”Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom habilitering” Sammanfattning, Rekommendationer och Uppdateringar på: http://habiliteringisverige.se/
  • Collaborative Consultation in Natural Environments: Strategies to Enhance Family-Centered Supports and Services.  Författare Juliann J. Woods, M. Jeanne Wilcox, Mollie Friedman, Trudi Murchc
  • The role of maternal responsivity in the development of children with intellectual disabilities författare: Steven F. Warren, Nancy C. Brady
  • Early Intervention for Children With Autism Spectrum Disorder Under 3 Years of Age: Recommendations for Practice and Research. Författare Zwaigenbaum, Lonnie, Bauman, Margaret L., Choueiri, Roula, Kasari, Connie
  • Parent Perceptions of the Language Development of Toddlers With Developmental Delays Before and After Participation in Parent-Coached Language Interventions. Författare MaryAnn Romski, Rose A. Sevcik, Lauren B. Adamson, Ashlyn Smith, Melissa Cheslock, och Roger Bakeman