Firande av KomIgång online!

KomIgång online är igång och används vilket firas med t¨årta!

KomIgång online är ett digitalt stödprogram på 1177 för föräldrar. Det ska ge stöd till och förbereda föräldrar som har barn med misstänkta eller identifierade kommunikationssvårigheter inför kommande utredning och insatser.

Flera BVC-mottagningar i Västra Götalandsregionen, Logopedimottagning barn och ungdom i Göteborg och Neuropsykiatrimottagning barn och ungdom i Göteborg är igång och startar upp stödprogrammet för föräldrar. Fler mottagningar är i uppstartsfasen. Flera regioner i landet har visat intresse för KomIgång online och har påbörjat arbetet för att kunna erbjuda insatsen i sina regioner.

KomIgång online översätts under 2022 till flera språk, först ut är arabiska.

KomIgång online är ett nytt insatspaket inom AKKtiv-programmet. Alla insatser inom AKKtiv bygger på aktuell evidens när det gäller kommunikationsstödjande insatser. Forskning pågår våren 2022 kring effekten av KomIgång online.

Läs mer om KomIgång online här AKKtiv KomIgång online

AKKtiv nätverksträff 22-23 september – för AKKtiv-vägledare

 

Som vägledare inom något av AKKtiv-paketen är du välkommen att delta på AKKtiv nätverksträff. Efter önskemål genomförs nätverksträffen även denna gång digitalt. Innehållet i programmet utformas så att det riktas till alla insatspaket inom AKKtiv:

  • KomPiS
  • KOMiTID
  • KomIgång barnlogopedi
  • KomIgång habilitering, KomUng habilitering, KomFler habilitering

Programmet snickras ihop just nu och fylls av forskning, utveckling, nyheter och inspiration inom AKKtiv och kommer ge dig möjlighet att dela med dig och ta del av andra erfarenheter.

Boka in datumen 22-23 september för digital AKKtiv nätverksträff!

Håll utkik efter programmet som kommer att publiceras inom kort på hemsidan.

Ny AKKtiv-artikel publicerad om flerfunktionsnedsättning

Ny AKKtiv-artikel publicerad! Anna Rensfeldt Flinks har publicerat en intressant artikel där hon följer två familjer under AKKtiv-instsen KomIgång flerfunktion.  Hon redovisar både intervjudata och observationsdata. Artikeln kommer att ingå i Annas avhandling som kommer att läggas fram 21 oktober i Göteborg. Här är länk och referens till studien:
Anna Rensfeldt Flink, Malin Broberg, Karin Strid, Gunilla Thunberg & Jakob Åsberg Johnels (2022): Following children with severe or profound intellectual and multiple disabilities and their mothers through a communication intervention: single-case mixed-methods findings, International Journal of Developmental Disabilities, DOI: 10.1080/20473869.2022.2031778

AKKtiv vägledare

Utifrån diskussionerna på föregående nätverksträff kring benämningar inom AKKtiv har samtal förts i styrgruppen för AKKtiv och i dialog med chefer. Vi har kommit fram till beslut. 

Alla som ger AKKtiv-insatser är AKKtiv-vägledare.

Vi använder nu benämningarna AKKtiv-insats och AKKtiv-utbildning istället för kurs.

Att dessa förändringar sker beror på att vi vill betona att AKKtiv-insatsen ges både i grupp och individuellt. I AKKtiv-insatsen som ges i grupp kan det ingå ett eller flera tillfällen där individuell vägledning ges till föräldrarna i en situation där de samspelar med sitt barn. Detta kan vara i form av lekbesök på mottagningen och/eller hembesök (så som i KOMiTID). Vi anser att utbildning och insats är mer korrekta benämningar för det större kunskapspaket som AKKtiv är jämfört med ordet kurs.

Alla AKKtiv-vägledare – fortsätt att leda vägen för föräldrar och personal till en mer responsiv kommunikationsstil fylld med miljömodifierande strategier och multimodal AKK!

Med vänliga hälsningar

AKKtiv styrgrupp

Viktigaste forskningsartikeln 2020 – om AKKtiv KOMiTID

Strax efter jul 2021 kom en glad nyhet – nästan som en julklapp!

Vi meddelades då att en artikel om AKKtiv-insatsen KOMiTID utsetts till viktigaste forskningsartikel publicerad i tidskriften Augmentative and Alternative Communication (AAC), år 2020. AAC är den viktigaste och största tidskriften inom AKK-fältet och har en förhållandevis hög vetenskaplig rankning vilket gör utnämningen extra glädjande. Ett stort grattis framförallt till Anna Fäldt som varit huvudförfattare och som lett utvecklingen av KOMiTID. Artikeln ingick i Annas avhandling som lades fram i december 2020 vid Uppsala Universitet. Övriga författare utgörs av Annas handledare. Utnämningen kan också ses som tecken på ett ökande intresse för och nu också ett vetenskapligt erkännande av AKKtiv-insatserna där AKK används tillsammans med responsiva och miljömodifierande strategier. Så ett grattis också till alla som ger AKKtiv-insatser och till föräldrar som fått AKKtiv-insatser – det är era viktiga röster vi får ta del av i artikeln som du kan ladda ner nedan!

Artikeln:
Fäldt, A., Fabian, H., Thunberg. G., & Lucas, S. (2020). “All of a sudden we noticed a difference at home too”: parents’ perception of a parent-focused early communication and AAC intervention for toddlers. Augmentative and Alternative Communication, 36(3), 143-154. https://doi.org/10.1080/07434618.2020.1811757 

Flerfunktion & lektillfälle

Hej AKKtiv-ledare som har lett eller just nu leder en AKKtiv-insats: 

  • för föräldrar som har barn med flerfunktionsnedsättning 
  • som innehåller lektillfälle eller hembesök (gäller ej KOMiTID)

Beskriv kort på vilket sätt ni gjort och skicka tillhörande material, t.ex. AKK-anpassningar, anpassad PowerPoint till britt.claesson@vgregion.se och sandra.ostberg@vgregion.se  

Vi i styrgruppen (Dart, Skåne, Uppsala, Stockholm, VGR) kommer att titta på det ni skickat in och göra en sammanställning. Denna kommer sedan att läggas på www.akktiv.se så att vår gemensamma resursbank växer😊!

Skicka senast 30/12-21. I januari har styrgruppen avsatt tid för detta. Tack på förhand!

Tillsammans utvecklar vi AKKtiv och gör det ännu bättre! 

Med vänliga hälsningar

AKKtiv styrgrupp

Gunilla Thunberg (Dart), Britt Claesson (Dart), Sandra Östberg (Dart), Helen Göransson (Dart, KOMPIS), Jenny Samuelsson (Dart och habilitering VGR), Anna Rensfeldt-Flink (habilitering VGR), Åsa Björkman (barnlogopedi VGR), Kerstin Robertz (habilitering Malmö), Emma Gotthardsson (habilitering Malmö), Emilie Nived (habilitering Malmö), Anna Fäldt (KOMiTID, Uppsala), Lena Lindberger (Habiliteringens resurscenter Stockholm), Johanna Lindström (Habiliteringens resurscenter Stockholm)

Digital AKKtiv nätverksträff 2021

För första gången hölls AKKtiv nätverksträff digitalt och därmed ett rekordantal på deltagare, närmare 100 personer!

Läs om forskning och erfarenheter från digitala AKKtiv-kurser, KomIgång Online, BUSKUL, KomPis, KOMiTID, flerfunktionsnedsättning, dövblindhet och mycket mer.

Logga in och hitta minnesanteckningar och presentationer här: Kursledarmaterial / den kursmapp du har tillgång till / Generell info / Nätverksträffar

Nästa AKKtiv nätverksträff: 22-23 september 2022 – utifrån era önskemål så kommer även den att hållas digitalt så att så många som möjligt kan delta!

Välkomna till AKKtiv Nätverksträff 25-26 mars 2021!

Till dig som är kursledare för någon/några av kurserna inom AKKtiv-familjen: KOMiTID, KomIgång barnlogopedi, KomIgång habilitering, KomUng, KomFler, KomPis, KomHem.

Nu är det dags att anmäla sig till 2021-års nätverksträff!

Du kommer att få träffa kollegor från hela landet och delar av Norden för att utbyta erfarenheter, få nya idéer och möjligheter att ställa frågor och diskutera. Nya forskningsrön och utvecklingsarbeten både med anknytning till AKKtiv och med betydelse för AKKtiv kommer att presenteras. Vi kommer också att arbeta i workshop-form för att utveckla AKKtiv-materialet. Ett spännande program väntar!

Nedan finns de forskningsartiklar som läses inför Nätverksträffen som bränsle till diskussionen.

Nätverksträff 25-26 mars 2021

Håll datumen 25-26 mars 2021 för nästa nätverksträff. Vi startar kl. 10 den 25 mars och avslutar kl. 12 den 26 mars. Vi planerar för att hålla träffen online så att så många som möjligt kan vara med.
Programmet kommer vi att återkomma med i början av nästa år.
11 december klockan 9 disputerar Anna Fäldt
Här kommer länk till avhandlingen: http://www.diva-portal.org/…/diva2:1478695/FULLTEXT01.pdf.
Kan just nu inte finna någon länk med information om disputationen Zoom-länk till disputationen kommer troligen läggas upp här: https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2020/
Sprid informationen till era kollegor.