Mitt barn

Alla barn är olika

Steg 1 – Spontana handlingar

Steg 2 – Medvetna handlingar

Steg 3 – Medveten kommunikation

Steg 4 – Symbolkommunikation

Steg 5 – Symbolkombination