Mitt barn | Ilmahayga

Ilmaha oo dhan way kala duwan yihiin | Alla barn är olika

Tillaabada 1: ficillada kadiska ah | Steg 1: Spontana handlingar

Tillaabada 2: ficillada ogaalka loo sameeyo | Steg 2: Medvetna handlingar

Tillaabada 3: Wada hadalka ogaalka loo sameeyo | Steg 3: Medveten kommunikation

Wada hadalka ishaarada lagu wada hadlayo | Steg 4: Symbolkommunikation

Ishaarooyin isku jir ah | Steg 5: Symbolkombination