Firande av KomIgång online!

KomIgång online är igång och används vilket firas med t¨årta!

KomIgång online är ett digitalt stödprogram på 1177 för föräldrar. Det ska ge stöd till och förbereda föräldrar som har barn med misstänkta eller identifierade kommunikationssvårigheter inför kommande utredning och insatser.

Flera BVC-mottagningar i Västra Götalandsregionen, Logopedimottagning barn och ungdom i Göteborg och Neuropsykiatrimottagning barn och ungdom i Göteborg är igång och startar upp stödprogrammet för föräldrar. Fler mottagningar är i uppstartsfasen. Flera regioner i landet har visat intresse för KomIgång online och har påbörjat arbetet för att kunna erbjuda insatsen i sina regioner.

KomIgång online översätts under 2022 till flera språk, först ut är arabiska.

KomIgång online är ett nytt insatspaket inom AKKtiv-programmet. Alla insatser inom AKKtiv bygger på aktuell evidens när det gäller kommunikationsstödjande insatser. Forskning pågår våren 2022 kring effekten av KomIgång online.

Läs mer om KomIgång online här AKKtiv KomIgång online

Publicerat av

Sandra Östberg

Leg. logoped