Flerfunktion & lektillfälle

Hej AKKtiv-ledare som har lett eller just nu leder en AKKtiv-insats: 

  • för föräldrar som har barn med flerfunktionsnedsättning 
  • som innehåller lektillfälle eller hembesök (gäller ej KOMiTID)

Beskriv kort på vilket sätt ni gjort och skicka tillhörande material, t.ex. AKK-anpassningar, anpassad PowerPoint till britt.claesson@vgregion.se och sandra.ostberg@vgregion.se  

Vi i styrgruppen (Dart, Skåne, Uppsala, Stockholm, VGR) kommer att titta på det ni skickat in och göra en sammanställning. Denna kommer sedan att läggas på www.akktiv.se så att vår gemensamma resursbank växer😊!

Skicka senast 30/12-21. I januari har styrgruppen avsatt tid för detta. Tack på förhand!

Tillsammans utvecklar vi AKKtiv och gör det ännu bättre! 

Med vänliga hälsningar

AKKtiv styrgrupp

Gunilla Thunberg (Dart), Britt Claesson (Dart), Sandra Östberg (Dart), Helen Göransson (Dart, KOMPIS), Jenny Samuelsson (Dart och habilitering VGR), Anna Rensfeldt-Flink (habilitering VGR), Åsa Björkman (barnlogopedi VGR), Kerstin Robertz (habilitering Malmö), Emma Gotthardsson (habilitering Malmö), Emilie Nived (habilitering Malmö), Anna Fäldt (KOMiTID, Uppsala), Lena Lindberger (Habiliteringens resurscenter Stockholm), Johanna Lindström (Habiliteringens resurscenter Stockholm)

Publicerat av

Sandra Östberg

Leg. logoped