För kursledare: Nytt material

För utbildade kursledare som kan logga in och komma åt mappen Kursledarmaterial.

I mappen Generell information finns nu:

  • Översatta sammanfattningar av kapitlen i kursboken
  • Skyltar och kombinerade trappor för att göra leklådor som kan visa vilket lek- och AKK-material som kan passa på de olika stegen i kommunikationstrappan
  • Filmtillstånd som ni kan använda för att hjälpa till att samla in användbara filmer

Publicerat av

Sandra Östberg

Leg. logoped