Hurra! Nytt utbildningsmaterial till Kompis!

Nu finns nytt material med ny, fräsch layout för dig som håller Kompis-utbildning för personal inom förskola eller skola.

Du hittar materialet på akktiv.se i mappen Vägledarmaterial -> Kompis. Ta för vana att titta i mappen inför varje Kompis-utbildning du ska hålla så att du inte missar ytterligare material som läggs upp. På första sidan i varje PowerPoint-presentation ser du när presentationen senast uppdaterades.

De gamla PowerPoint-presentationerna kommer att ligga kvar i minst ett halvår i en separat mapp så att du har tillgång till dem under tiden du sätter dig in i det nya materialet.

Har du frågor kring materialet, kontakta oss i AKKtiv:s programledargrupp genom att skicka e-post till akktiv@vgregion.se.