Information

AKKtiv är ett utbildningsprogram som ger kunskap om kommunikationsstöd. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) – tidig intervention. AKKtiv-insatserna fokuserar på olika målgrupper runt personen som behöver stöd för att kommunicera: föräldrar, närstående och personal. AKKtiv är byggt på forskning och erfarenhet. Insatserna ger kunskap om:

  • Kommunikation och kommunikationsutveckling
  • Strategier för att stötta och stimulera kommunikation
  • Lek, aktivitet och samspel
  • AKK

Teori varvas med filmexempel samt diskussions- och övningsmoment. Mellan varje tillfälle gör deltagarna uppgifter och filmar. Erfarenheter delas i gruppen.

Insatserna ges idag främst av habilitering, barnlogopedi, barnhälsovård och förskola/skola, i hela Sverige och i flera andra länder, däribland Norge, Finland, Danmark, Kroatien och Egypten. Läs mer om de olika insatserna här Utbildning för föräldrar och personal. Är du nyfiken på om AKKtiv skulle passa din verksamhet? Läs mer här Kontakt

Särskilt utbildade vägledare leder insatserna. Vill du bli vägledare? Läs mer här Bli vägledare

AKKtiv startade som projekt 2005 på Dart kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg i samarbete med habiliteringen i Göteborg och har sedan dess spridits och utvecklats. Dart har huvudansvaret för att utbilda i och utveckla AKKtiv-programmet i samarbete med andra verksamheter i Sverige och utomlands.

För mer information och filmer om tidig intervention, se webbsidan Tidig intervention hos Region Uppsala

Lästips: