KomIgång online finns nu på engelska

Den engelska versionen av det digitala stödprogrammet KomIgång online är färdig. KomIgång online finns nu tillgängligt på tre olika språk: svenska, engelska och arabiska. Översättning till somaliska pågår.

KomIgång online ska ge stöd till och förbereda föräldrar som har barn med misstänkta eller identifierade kommunikationssvårigheter inför kommande utredning och insatser. AKKtiv-vägledare kan också använda KomIgång online som komplement till andra insatser eller som en del i föräldrautbildning.

Läs mer om KomIgång online här 

Publicerat av

Sandra Östberg

Leg. logoped