Kursledarmaterial

I mapparna finns material till AKKtiv-kurserna för föräldrar. Du som har gått någon/några av kursledarutbildningarna har tillgång till materialet genom inloggningsuppgifter som du får på utbildningen eller via mejl från DART. Filmerna som hör till de olika kurserna får du på utbildningen.

KomIgång
KomIgång habilitering

KomUng
KomUng habilitering

KomFler
KomFler habilitering

KomHem
KomHem

Barnlogopedi
KomIgång barnlogopedi

KOMiTID
KOMiTID