KOMPIS

 

Inför kursen
Att hämta kunskap ifrån

Kursöversikt
Leda grupper och handleda kollegor

Utvärdering
Kartor till kursen

Powerpointpresentationer
Pärm med Powerpoints

Hemuppgifter
Utvärderingar

English
Övrigt material