Pärm med Powerpoints

 

Inför kursen
Flik 0 – Innan kurs

Kursöversikt
Flik 1 – Kickoff

Utvärdering
Flik 2 – Kommunikationsutveckling

Powerpointpresentationer
Flik 3 – Lek och aktivitet

Hemuppgifter
Flik 4 – Vokabulär

English
Flik 5 – Bildstödstillverkning

English
Flik 6 – Knyta ihop säcken