Nätverksträff 25-26 mars 2021

Håll datumen 25-26 mars 2021 för nästa nätverksträff. Vi startar kl. 10 den 25 mars och avslutar kl. 12 den 26 mars. Vi planerar för att hålla träffen online så att så många som möjligt kan vara med.
Programmet kommer vi att återkomma med i början av nästa år.
11 december klockan 9 disputerar Anna Fäldt
Här kommer länk till avhandlingen: http://www.diva-portal.org/…/diva2:1478695/FULLTEXT01.pdf.
Kan just nu inte finna någon länk med information om disputationen Zoom-länk till disputationen kommer troligen läggas upp här: https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2020/
Sprid informationen till era kollegor.