Ny AKKtiv-artikel publicerad om flerfunktionsnedsättning

Ny AKKtiv-artikel publicerad! Anna Rensfeldt Flinks har publicerat en intressant artikel där hon följer två familjer under AKKtiv-instsen KomIgång flerfunktion.  Hon redovisar både intervjudata och observationsdata. Artikeln kommer att ingå i Annas avhandling som kommer att läggas fram 21 oktober i Göteborg. Här är länk och referens till studien:
Anna Rensfeldt Flink, Malin Broberg, Karin Strid, Gunilla Thunberg & Jakob Åsberg Johnels (2022): Following children with severe or profound intellectual and multiple disabilities and their mothers through a communication intervention: single-case mixed-methods findings, International Journal of Developmental Disabilities, DOI: 10.1080/20473869.2022.2031778

Publicerat av

Sandra Östberg

Leg. logoped