Ny vägledarutbildning online: KOMiTID för AKKtiv-vägledare!

Till dig som är utbildad AKKtiv-vägledare sedan tidigare och gett AKKtiv-utbildning till föräldrar eller personal – Vill du bli vägledare för AKKtiv KOMiTID?

Då kan du gå endagsutbildningen ”KOMiTID för AKKtiv-vägledare” som ges online i höst 13 november.

KOMiTID ges till föräldrar som har barn 0-3 år med kommunikationssvårigheter. Insatsen ges inom barnhälsovård, barnlogopedisk mottagning, allmän mottagning, habilitering eller liknande verksamhet. Insatsen består av två individuella (hembesök eller arrangerad hemliknande miljö) och fem grupptillfällen.

För mer information och anmälan:
https://www.vgregion.se/ov/dart/dart/vara-utbildningar/hostens-kurser/

Vad är skillnaderna mellan KOMiTID, KomIgång barnlogopedi och KomIgång habilitering, läs mer här: https://www.akktiv.se/bli-vagledare/jamforelse/

Publicerat av

Sandra Östberg

Leg. logoped