Nyheter

Flerfunktion & lektillfälle

Hej AKKtiv-ledare som har lett eller just nu leder en AKKtiv-insats: 

  • för föräldrar som har barn med flerfunktionsnedsättning 
  • som innehåller lektillfälle eller hembesök (gäller ej KOMiTID)

Beskriv kort på vilket sätt ni gjort och skicka tillhörande material, t.ex. AKK-anpassningar, anpassad PowerPoint till britt.claesson@vgregion.se och sandra.ostberg@vgregion.se  

Vi i styrgruppen (Dart, Skåne, Uppsala, Stockholm, VGR) kommer att titta på det ni skickat in och göra en sammanställning. Denna kommer sedan att läggas på www.akktiv.se så att vår gemensamma resursbank växer😊!

Skicka senast 30/12-21. I januari har styrgruppen avsatt tid för detta. Tack på förhand!

Tillsammans utvecklar vi AKKtiv och gör det ännu bättre! 

Med vänliga hälsningar

AKKtiv styrgrupp

Gunilla Thunberg (Dart), Britt Claesson (Dart), Sandra Östberg (Dart), Helen Göransson (Dart, KOMPIS), Jenny Samuelsson (Dart och habilitering VGR), Anna Rensfeldt-Flink (habilitering VGR), Åsa Björkman (barnlogopedi VGR), Kerstin Robertz (habilitering Malmö), Emma Gotthardsson (habilitering Malmö), Emilie Nived (habilitering Malmö), Anna Fäldt (KOMiTID, Uppsala), Lena Lindberger (Habiliteringens resurscenter Stockholm), Johanna Lindström (Habiliteringens resurscenter Stockholm)

Digital AKKtiv nätverksträff 2021

För första gången hölls AKKtiv nätverksträff digitalt och därmed ett rekordantal på deltagare, närmare 100 personer!

Läs om forskning och erfarenheter från digitala AKKtiv-kurser, KomIgång Online, BUSKUL, KomPis, KOMiTID, flerfunktionsnedsättning, dövblindhet och mycket mer.

Logga in och hitta minnesanteckningar och presentationer här: Kursledarmaterial / den kursmapp du har tillgång till / Generell info / Nätverksträffar

Nästa AKKtiv nätverksträff: 22-23 september 2022 – utifrån era önskemål så kommer även den att hållas digitalt så att så många som möjligt kan delta!

Välkomna till AKKtiv Nätverksträff 25-26 mars 2021!

Till dig som är kursledare för någon/några av kurserna inom AKKtiv-familjen: KOMiTID, KomIgång barnlogopedi, KomIgång habilitering, KomUng, KomFler, KomPis, KomHem.

Nu är det dags att anmäla sig till 2021-års nätverksträff!

Du kommer att få träffa kollegor från hela landet och delar av Norden för att utbyta erfarenheter, få nya idéer och möjligheter att ställa frågor och diskutera. Nya forskningsrön och utvecklingsarbeten både med anknytning till AKKtiv och med betydelse för AKKtiv kommer att presenteras. Vi kommer också att arbeta i workshop-form för att utveckla AKKtiv-materialet. Ett spännande program väntar!

Nedan finns de forskningsartiklar som läses inför Nätverksträffen som bränsle till diskussionen.

Nätverksträff 25-26 mars 2021

Håll datumen 25-26 mars 2021 för nästa nätverksträff. Vi startar kl. 10 den 25 mars och avslutar kl. 12 den 26 mars. Vi planerar för att hålla träffen online så att så många som möjligt kan vara med.
Programmet kommer vi att återkomma med i början av nästa år.
11 december klockan 9 disputerar Anna Fäldt
Här kommer länk till avhandlingen: http://www.diva-portal.org/…/diva2:1478695/FULLTEXT01.pdf.
Kan just nu inte finna någon länk med information om disputationen Zoom-länk till disputationen kommer troligen läggas upp här: https://www.kbh.uu.se/institutionen/nyheter/2020/
Sprid informationen till era kollegor.

För kursledare: Nytt material

För utbildade kursledare som kan logga in och komma åt mappen Kursledarmaterial.

I mappen Generell information finns nu:

  • Översatta sammanfattningar av kapitlen i kursboken
  • Skyltar och kombinerade trappor för att göra leklådor som kan visa vilket lek- och AKK-material som kan passa på de olika stegen i kommunikationstrappan
  • Filmtillstånd som ni kan använda för att hjälpa till att samla in användbara filmer

AKKtiv nätverksträff 5-6 september 2019 i Malmö

5-6 september 2019 går AKKtiv Nätverksträff av stapeln i Malmö!

Alla AKKtiv-kursledare är välkomna att delta, från Sverige och från andra länder.

Malmö bjuder på ett spännande program fyllt av forskning, erfarenhetsutbyte och workshop. Allt för att inspirera och ge dig påfyllning. Tillsammans utvecklar vi AKKtiv till att bli ännu bättre!

Välkommen med din anmälan!

Se inbjudan för mer information.

AKKtiv nätverksträff Malmö 2019 inbjudan