Nyheter

AKKtiv nätverksträff 25-26 januari 2018 på DART

Välkommen till AKKtiv nätverksträff 25-26 januari 2018 på DART Kruthusgatan 17 i Göteborg

Nu är programmet färdigt för AKKtiv’s fjärde nätverksträff! Syftet är att du som är AKKtiv-kursledare skall kunna träffa kollegor från hela landet – och även från våra nordiska grannländer förstås. Tanken är att få inspiration, nya tankar och idéer och få möjlighet att ställa frågor och diskutera. Du kommer att få ta del av nya forskningsrön och utvecklingsarbeten både med anknytning till AKKtiv och med betydelse för AKKtiv. Gruppen som jobbar med kursutveckling kommer att berätta om senaste nytt – de kommer nämligen att träffas redan 24 januari och har därmed rykande färska nyheter. Under en del av träffen arbetar vi också i workshop-form, denna gång med fokus på att få fram kompletterande kartor/kommunikationsstöd.

Priset för nätverksträffen är 1500:- och skall täcka lokalkostnader, mat och administrationen runt dagarna och att hålla igång nätverket. Kaffe, lunch och kvällsförtäring ingår alltså.

Du anmäler dig till Britt Claesson på DART. Anmäl dig här: AKKtiv Nätverksträff  Vi önskar din anmälan senast 12 jan.

Preliminärt pogram AKKtiv nätverksträff

Torsdag 25 januari

 09.30 – 10.00                      Kaffe och registrering

10.00 -11.30                       Presentation och erfarenhetsutbyte. Vi anpassar formen till antalet deltagare!

11.30 – 12.30                      AKKtiv för barn med flerfunktionsnedsättning. Logoped och doktorand Anna Rensfeldt Flink från Göteborg berättar om sin pågående forskning. Gemensam diskussion om hur Annas forskning och våra gemensamma erfarenheter kan hjälpa oss att anpassa kursen till målgruppen.

LUNCH på Postiljonen

13.30 – 14.15                      Jenny Samuelsson, logoped i Göteborg berättar med utgångspunkt från ett spännande fall om den tidiga imitationsintervention för barn med autism som använts i Göteborg. Hon berättar också kort om forskning som gjorts och diskuterar med oss vad som är intressant för AKKtiv.

14.15 – 15.00                      AKKtiv och KomPiS – bästa kompisar? Logoped Sandra Östberg från Dart och Habiliteringen Uddevalla berättar om KomPiS-modellen och erfarenhet från ett fall där föräldrarna gick KomIgång samtidigt som förskolepersonalen gick KomPiS.

15.00 – 17.30                     Workshop (och kaffe!) Efter en inledande presentation av Britt Claesson drar vi tillsammans igång arbetet med att i olika grupper utöka redskapen AKKtivs kommunikationsstöds-bank.

Vi avlutar workshopen ca 17.30

Härefter umgås vi under mer lättsamma former och äter lite gott

Fredag 26 januari

08.30-09.45                        KomiTid!

Logoped och doktorand Anna Fäldt berättar om den nya AKKtiv-modell för små barn som nu används och beforskas inom Barnhälsovården i Uppsala. Förutom att berätta om sin pågående forskning visar Anna också de material som tagits fram med stöd av Arvsfondsmedel och bollar tankar kring hur KomiTid kan användas och spridas framöver.

KAFFE och redovisning av workshopsarbetet

 • Kartläggning och effektmätning vid tidiga kommunikationsinsatser. Presentationer och diskussion – vad behöver vi kartlägga – eller inte?

Gunilla Thunberg presenterar några kartläggningsinstrument som översatts till svenska: Focus, ComFor och CFCS. Anna Fäldt kompletterar också med information om de instrument som hon valt i sin forskning.

11.30 – 12.30                      Logoped Per-Anders Bringfelt berättar om sin mastersuppsats där han utvecklat ett instrument – GOCS – för att på videofilmer kunna kartlägga barnets användning av gester och symboler.

12.30 – 13.00                      Avrundning och sammanfattning av diskussion

13.00 – 14.00                      LUNCH-macka att äta gemensamt på plats eller ta med för de som har bråttom iväg

VARMT VÄLKOMMEN!

Välkommen till nätverksträff för AKKtiv

Nu är det dags att anmäla sig till nätverksträff för dig som är kursledare i någon av AKKtiv-kurserna.

AKKtiv nätverksträff 20-21 oktober på StoCKK
Plats: Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd
Olivecronas väg 7, plan 2 (Sabbatsberg)

Välkommen till nätverksträff för AKKtiv. Syftet är att du som är AKKtiv-kursledare skall kunna träffa kollegor från hela landet – och även från våra nordiska grannländer förstås. Tanken är att få inspiration, nya tankar och idéer och få möjlighet att ställa frågor och diskutera. Under en del av träffen deltar du i en workshop och där du kanske kan fortsätta arbetet på hemmaplan med något av det ni kom fram till under workshopen.

Priset för nätverksträffen är 1000:- och skall täcka lokalkostnader, mat och administrationen runt dagarna och att hålla igång nätverket. Kaffe, lunch och kvällsförtäring ingår alltså.

Anmälan
Du anmäler dig genom att fylla i och maila anmälan till Johanna Lindström, mailadress johanna.lindstrom@sll.se. Observera att formuläret omfattar flera sidor. Vi önskar din anmälan senast 30 september.

Program AKKtiv nätverksträff
Torsdag 20 okt
09.30 – 10.00
Kaffe

10.00 – 11:45

 • Presentation av StoCKK
 • Presentationsrunda
 • Nyheter om AKKtiv!

LUNCH

13.00 – 14.45
”Det outsagda”. Ann-Marie Stenhammar och Lena Nyblom Malmberg kommer och berättar om sitt projekt. Det handlar om de tankar och känslor som inte blir sagda mellan föräldrar och barn, men som kanske borde sägas – de tankar som vi inte alltid kan sätta ord på. De som ibland blir outsagda (www.detoutsagda.se).
Kaffe

15:15-17:00

 • Gunilla Thunberg pratar utifrån revideringen av EBH-rapporten om metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn inom habilitering.
 • Arbetet med att ta fram en utbildning som riktar sig till boendepersonal.
 • KomHem. Erfarenheter av KomHem med efterföljande samtal
 • Ytterligare erfarenhetsutbyte. Om någon vill berätta om sina erfarenheter här, så är det mycket välkommet!

17:00-18:00
Möjlighet att besöka visningsmiljön på StoCKK eller ta en nypa frisk luft

18:00
Middag på StoCKK. Vi umgås under mer lättsamma former och äter tillsammans

Fredag 21 okt
08.30-11:00

 • Introduktion
 • Workshops med paus för kaffe
  I anmälningsformuläret vill vi att ni gör en intresseanmälan för vilken workshop ni vill delta i. Uppdelningen kan komma att ändras beroende på intresse och nyinkomna förslag.
  En workshop handlar om att göra en översyn och eventuell revidering av KomIgång-kartorna. Har vi erfarenheter av hur de används, vilka som används, saknas något område, hur tänker vi kring core vocabulary, bör vi tänka något utifrån ”Det outsagda”?

11:00-13:00

 • Redovisning av workshop-diskussioner.
 • Fortsatt utvecklingsarbete av AKKtiv utifrån workshopdiskussioner
 • Framtidsfrågor för AKKtiv
 • Nätverket i framtiden
 • Avrundning och sammanfattning av diskussionen

13.00 – 14.00
LUNCH alternativt lunch att ta med för de som måste resa

Jag ser fram emot att få träffa många av er och ta del av era erfarenheter.

/Britt Claesson, Dart

KomFler-kurs på DART

KomFler AKK-tillverkning

Idag har vi haft finbesök på DART. Deltagarna på en KomFlerkurs var här och gjorde material för att stödja kommunikationen med sina barn. På bilden ser ni hur en förälder gör ett taktilt överlägg till en pratapparat. En annan förälder gjorde ett lotto. Två föräldrar gjorde bildstöd till toalettsituationen. Nu väntar vi med spänning på att möta föräldrarna nästa vecka och få veta om det fungerade att kommunicera med.