Om AKKtiv

AKKtiv är ett utbildningsprogram som ger kunskap om kommunikationsstöd. AKKtiv står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) – tidig intervention. AKKtiv-kurserna fokuserar på olika målgrupper runt personen med kommunikationssvårigheter: föräldrar, närstående och personal. AKKtiv är byggt på forskning och erfarenhet. Kurserna ger kunskap om:

  • Kommunikation och kommunikationsutveckling
  • Strategier för att stötta och stimulera kommunikation
  • Lek, aktivitet och samspel
  • AKK

Teori varvas med filmexempel samt diskussions- och övningsmoment. Mellan varje tillfälle gör deltagarna uppgifter och filmar. Erfarenheter delas i gruppen.


En film om samspel och kommunikation. Förälder och barn leker, föräldern tittar och lyssnar och intresserar sig för vad barnet gör. Det går att slå på svensk textning via CC-knappen. 

Kurserna ges idag främst av habilitering, barnlogopedi, barnhälsovård och förskola/skola, i hela Sverige och i flera andra länder, däribland Norge, Finland, Danmark, Kroatien och Egypten. Läs mer om de olika kurserna här Utbildning för föräldrar och personal. Är du nyfiken på om AKKtiv skulle passa din verksamhet? Läs mer här Kontakt

Särskilt utbildade kursledare leder kurserna. Vill du bli kursledare? Läs mer här Bli kursledare

AKKtiv startade som projekt 2005 på Dart kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg i samarbete med habiliteringen i Göteborg och har sedan dess spridits och utvecklats. Dart har huvudansvaret för att utbilda i och utveckla AKKtiv-programmet i samarbete med andra verksamheter i Sverige och utomlands.