Publikationer

Kursbok
Thunberg, G., Carlstrand, A., Claesson, B., & Rensfeldt Flink, A. (2011). KomIgång – en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd. Kursbok. Habilitering och Hälsa.

Beställ kursboken på flera språk:

 • På svenska: Beställs via Habilitering och Hälsa Västra Götalandsregionen https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/om-habilitering-halsa/bocker/
 • På engelska: Beställs via Habilitering och Hälsa Västra Götalandsregionen https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/om-habilitering-halsa/bocker/
 • På arabiska: Beställs via e-post till lenabackstig@yahoo.se
 • På kroatiska (kan läsas även av de som pratar bosniska och serbiska): Beställs via e-post till kruselj@gmtk.net eller via hemsidan http://www.gmtk.hr/web/index.asp?str=516707


Uppsatser

Presentationer

 • Presentation av AKKtiv-projektet på ISAAC-konferensen i Barcelona 2010
 • Presentation av AKKtiv-projektet på ID-dagarna 2010
 • Presentation av AKKtiv-projektet på ID-dagarna 2009

Vetenskapliga publikationer

 • Rensfeldt Flink, A., Asberg Johnels, J., Broberg, M., & Thunberg, G. (2020). Examining perceptions of a communication course for parents of children with profound intellectual and multiple disabilities. International Journal of Developmental Disabilities, DOI: 10.1080/20473869.2020.1721160.
 • Broberg, M., Ferm, U., & Thunberg, G. (2012). Measuring responsive style in parents who use AAC with their children: Development and evaluation of a new instrument. Augmentative and Alternative Communication, 28(4), 243–53. DOI:10.3109/07434618.2012.740686.
 • Brouwer, C. E., Day, D., Ferm, U., Hougaard, A.R., Hougaard, G. R., & Thunberg, G. (2011). Treating the actions of children as sensible: Investigating structures in interactions between children with disabilities and their parents. Journal of Interactional Research in Communication Disorders, 2, 153-182.
 • Ferm, U., Andersson, M., Broberg, M., Liljegren, T., & Thunberg, G. (2011). Parents and course leaders’ experiences of the ComAlong augmentative and alternative communication early intervention course. Disability Studies Quarterly: Mediated Communication, 31(4) http://dsq-sds.org
 • Jonsson, A., Kristoffersson, L., Ferm, U., & Thunberg, G. (2011). The ComAlong communication boards: Parents’ use and experiences of aided language stimulation. Augmentative and Alternative Communication, 27(2), 103-116.

Rapporter

Föräldrar till blinda barn på tidig utvecklingsnivå, i åldern 0-18 år, deltog i en föräldrautbildning för att få verktyg som stöttar barnets kommunikation. Utbildningen baserades på AKKtiv KomIgång samt boken ”Samspråk”. Stor vikt lades vid gemensamma diskussioner. Barnens habiliteringsmål inom området kommunikation och samspel, med fokus på att knyta målen till det som gåtts igenom under utbildningen, diskuterades. Föräldrar och personal upplevde det som mycket positivt att träffa andra med barn i samma smala målgrupp och att utbildningen var innehållsmässigt riktad till målgruppen.