Se hit utbildade AKKtiv-vägledare! Har du behov av att vägleda annan AKKtiv-insats än den du har utbildning för?

Om du har en grundutbildning inom AKKtiv, t.ex. KomIgång, så har du möjlighet att gå en endagsutbildning på distans för att få tillgång till ett annat utbildningspaket. Du behöver alltså inte gå en ny tre- eller fyradagars grundutbildning för att få licens till den nya utbildningen.

Licensutbildningarna som erbjuds är:

  • KOMiTID för AKKtiv-vägledare
    För dig som vill utbilda föräldrar till barn 0-3 år inom barnhälsovård, barnlogopedi eller habilitering
  • Kompis för AKKtiv-vägledare
    För dig som vill utbilda inom förskola och skola
  • KomBo för AKKtiv-vägledare
    För dig som vill utbilda inom vuxenhabilitering eller LSS-verksamheter

Se datum för utbildningarna här:
https://www.vgregion.se/ov/dart/aktiviteter/vara-utbildningar/ 

Inför utbildningen krävs att deltagaren förbereder sig på egen hand genom att inhämta anvisad evidens för utbildningspaketet, gå igenom det nya materialet och genomföra aktuella uppgifter. Under utbildningsdagen fördjupar vi kunskaperna med utgångspunkt från evidens och går igenom upplägg och material med fokus på det som är unikt för den aktuella målgruppen. Ett viktigt moment är att få kunskap om och att diskutera de utmaningar i implementering som är specifika för målgruppen och verksamhetstypen. Redovisning och reflektion sker med utgångspunkt från förberedelseuppgifterna. Efter sex månader följs utbildningsdagen upp med ett tillfälle på 1,5 timme med syfte att ge stöd i implementering.

I priset för utbildningen ingår licensen för att få tillgång till det nya undervisningsmaterialet.

Vår målsättning är att erbjuda dessa endags licensutbildningar för AKKtiv-vägledare regelbundet. Hör av dig om ni inte hittar den licensutbildning ni behöver!

Publicerat av

Sandra Östberg

Leg. logoped