Se hit vägledare i KomPis!

Utbildningsmaterialet i KomPis är uppdaterat och har fått en ny layout.

För dig som är utbildad vägledare i KomPis finns nu uppdaterade powerpoints och annat material att använda under utbildningen.