Utbildning för föräldrar och personal

AKKtiv är ett utbildningsprogram som ger kunskap om kommunikationsstöd. AKKtiv-insatserna fokuserar på olika målgrupper runt personen med kommunikationssvårigheter: föräldrar, närstående och personal. AKKtiv är byggt på forskning och erfarenhet.
Läs mer om AKKtiv här

Om du är förälder eller personal inom förskola/skola kan du gå en utbildning inom AKKtiv-programmet.

Läs mer om vilken utbildning som passar dig här nedan.

Om du vill anmäla dig till en utbildning, kontakta då den verksamhet som håller i utbildningen, t.ex. habilitering, logopedmottagning, BVC eller förskolans/skolans resursteam.

Grundinsatser i AKKtiv-programmet

Grundinsatserna ger grundläggande kunskap om kommunikation, kommunikationsutveckling, sätt att stimulera barnets kommunikation, lek, AKK och tillverkning av kommunikationsmaterial.

För fortsatt insats i AKKtiv-programmet

KomHem är en fördjupningsutbildning till alla grundkurserna. Utifrån genomgång av målsättningsarbete formulerar varje förälder kommunikationsmål för dem själva och barnet/ungdomen i en lek/aktivitet. Mellan grupptillfällena filmar familjerna denna situation och ger och får återkoppling till varandra i gruppen.