Utbildning för föräldrar och personal

AKKtiv – AKK – Tidig Intervention – har utvecklat och utvärderat utbildningsinsatser till föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter.

Här finns information om grundkurserna och fördjupningskursen. Om du vill anmäla dig till en kurs kontakta då den verksamhet som håller i kursen, t.ex. habilitering, logopedmottagning, BVC eller kommunens resursteam.

Grundkurser

Grundkurserna ger grundläggande kunskap om kommunikation, kommunikationsutveckling, sätt att stimulera barnets kommunikation, lek, AKK och tillverkning av kommunikationsmaterial.

 

Fördjupning

KomHem är en fördjupningskurs till alla grundkurserna. Utifrån genomgång av målsättningsarbete formulerar varje förälder kommunikationsmål för dem själva och barnet/ungdomen i en lek/aktivitet. Mellan grupptillfällena filmar familjerna denna situation och ger och får återkoppling till varandra i gruppen.