KomBo

Just nu pågår projektet KomBo (kommunikationsstöd i boende och daglig verksamhet). I projektet tar vi fram ett insatspaket som passar personal inom boende, assistans eller daglig verksamhet och anhöriga till vuxna och barn med  svårigheter att förstå och/eller uttrycka sig.

I KomBo strävar vi för att bygga upp en miljö där kommunikation är en självklar del för alla som vistas där. Det handlar både om att anpassa miljön och om att ni som samtalspartners ska ha kunskap om hur ni använder kommunikationshjälpmedel och hur ni på ett bra sätt kan samspela med personer med kommunikationssvårigheter.

KomBo-utbildningen genomförs under 8 tillfällen. Du som personal eller anhörig får lära dig teori, strategier och får många bra konkreta exempel på hur du kan använda din kunskap i mötet med personer med kommunikationssvårigheter. Den som handleder dig kommer att vara en kollega i verksamheten eller en personal på vuxenhabiliteringen som har utbildat sig till vägledare.

Under utbildningen kommer du att få se filmer från olika verksamheter där kommunikationshjälpmedel och strategier används. Du kommer introduceras till olika sätt att kommunicera, till exempel tecken, bilder och talande hjälpmedel och du kommer att få tillfälle att öva under utbildningen. Ni kommer tillsammans samtala om hur ni bäst kan använda det ni lär er i mötet med personer med kommunikationssvårigheter. Du kommer både få tillgång till färdigt material och att lära dig att tillverka eget.

Om du vill leda en KomBo-utbildning för dina kollegor behöver du ha gått en vägledarutbildning. Denna utbildning tas också fram under projekttiden.