KomFler

AKKtiv KomFler passar dig som är förälder till barn som har kontakt med habiliteringen. Ni talar ett eller flera språk i familjen. Du får veta mer om hur du kan ge stöd till ditt barn på modersmålet.

KomFler är en insats som ges till flerspråkiga föräldrar i grupp. Den består av sju grupptillfällen med olika teman. Du som förälder lär dig om strategier och olika sätt att kommunicera för att hjälpa ditt barn att kommunicera mer.

Mellan varje tillfälle får du prova de olika verktygen i lek och vardagsaktiviteter med ditt barn hemma. Till varje tillfälle tar du med en kort film med dig själv och barnet som visar det ni provat. Föräldrar och vägledare tittar på filmerna tillsammans och du får råd och tips.

Barnet deltar inte.

Vill du anmäla dig till föräldrautbildningen KomFler kontakta personal på habiliteringen.

Läs mer om AKKtiv här