KomIgång habilitering

AKKtiv KomIgång Habilitering passar dig som är förälder till barn i förskoleåldern och som har kontakt med personal på habiliteringen.

KomIgång är en insats som ges till föräldrar i grupp. Den består av sju grupptillfällen med olika teman. Du som förälder lär dig om strategier och olika sätt att kommunicera för att hjälpa ditt barn att kommunicera mer.

Mellan varje tillfälle får du prova de olika verktygen i lek och vardagsaktiviteter med ditt barn hemma. Till varje tillfälle tar du med en kort film med dig själv och barnet som visar det ni provat. Föräldrar och vägledare tittar på filmerna tillsammans och du får råd och tips.

Barnet deltar inte.

Vill du anmäla dig till föräldrautbildningen KomIgång Habilitering kontakta personal på habiliteringen.

Läs mer om AKKtiv här